WERKWIJZE / VISIE

T  0494 99 70 77 DAG EN NACHT

Werkwijze

Wanneer iemand overleden is, dient eerst een arts het overlijden vast te stellen. Vervolgens kan LIEVE HEMEL gebeld worden via het dag en nacht bereikbare telefoonnummer. Graag staan we u te woord om uw eerste vragen te beantwoorden en verder met u af te spreken.

Wanneer het een natuurlijk overlijden betreft, zijn de omstandigheden wellicht van die aard dat er geen enkele haast is. Als u de behoefte voelt om bij de gestorvene nog een poos alleen te zijn, doe dit gerust en neem uw tijd. Niets hoeft snel te gaan. Ook de keuzes en beslissingen, die gemaakt moeten worden betreffende de uitvaart, hoeft u niet bij het eerste contactmoment vast te leggen. Wij zijn er dan in de eerste plaats om te luisteren en u te informeren. Een informatief en vrijblijvend gesprek, voorafgaand aan een overlijden, kan ook. Dit kan plaatsvinden bij u thuis of bij ons in de Volkstraat 54.

Samen op weg: niets moet, veel kan.

De periode tussen de sterfdag en de uitvaart gaan we stap voor stap met nabestaanden op weg. Heel wat belangrijke keuzes dienen gemaakt te worden en daarvoor is rust en tijd nodig.

Op een professionele manier, betrokken en met een luisterend oor, zullen wij u gedurende deze intense periode bijstaan. Van allerlei praktische zaken zoals o.a. het ontwerpen en drukken van het rouwdrukwerk tot en met de inhoudelijke vormgeving van de uitvaart (muzikale omlijsting, teksten, beelden,...).

Alleen op basis van de juiste én volledige informatie bent u in staat goede beslissingen te nemen en daarom belichten we diverse mogelijkheden op gebied van afscheid nemen. Zodat u in staat bent een manier te kiezen die bij u en de overledene past en waarover u een tevreden gevoel kunt hebben (en houden).


LIEVE HEMEL gaat samen met u op zoek naar een gepaste locatie, waar de afscheidplechtigheid kan plaatsvinden en die aan uw wensen voldoet. Dit kan in de aula van een crematorium, een kerk, een concertzaal, maar ook kleinere en meer intieme locaties behoren tot de mogelijkheden. Of misschien kan het wel bij u thuis?


Aandacht voor het verdriet bij jonge kinderen, van dichtbij betrokken bij het verlies, vinden we belangrijk.

Kinderen uitleg geven over wat er gaat gebeuren en hen mee betrekken bij het afscheid kan helpen om met hun verdriet om te gaan.

Een tekening maken voor de overledene, een brief schrijven of iets voorlezen tijdens de uitvaart, zijn maar enkele voorbeelden.

Niets moet, veel kan.