HET VERHAAL ACHTER ONZE NAAM

T  0494 99 70 77 DAG EN NACHT

Het verhaal achter onze naam

‘Lieve Hemel’ klinkt in eerste instantie misschien niet vanzelfsprekend als naam voor een uitvaartcentrum. En toch…het heeft een bijzondere weerklank. Iets zachts alleszins. Of je nu gelooft in een hemel als hiernamaals of niet.

Onze naam werd vooral gekozen in functie van de veelheid aan symboliek waarvoor hij staat: Het zou mooi zijn, mocht er na ons leven hier op aarde een hemel bestaan. En als het zo is, dan kan het niet anders dan een lieve hemel zijn. Met zoveel lieve mensen die zich daar dan reeds bevinden.

Onze naam staat ook symbool voor een lieve hemel op aarde. Iets waar wij als mensen naar moeten streven: Een plek waar het goed is voor iedereen, waar we zorgzaam met elkaar en bewust met het leven omgaan. Niet alleen de gestorvene bieden we onze optimale zorg. Ook u als nabestaande zullen we met de beste zorgen omringen bij Lieve Hemel. Uit eerbied voor de natuur kunnen heel wat keuzes rondom een uitvaart milieuvriendelijk(er) bij ons. Denk maar aan het gebruik van gerecycleerd papier bij de keuze van het rouwdrukwerk, ecologische kisten, het gebruik van milieuvriendelijke lijkwaden en urnen,...